Kalendorius

2020 m. lapkričio mėn.
P A T K P Š S
« Spa    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Gamtosauginė mokykla

Gamtosauginė mokykla

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

Rugsėjo 7 d. į „Gintarėlių“ grupę atkeliavo „Magiški kiaušiniai“ – tai edukacinė programa vaikams, kurie išvydo mažą stebuklą – skylančius kiaušinius ir išsiritančius viščiukus, jų augimą. Vaikų, darbuotojų teigiamos emocijos liejosi iki pat rugsėjo 18, kol viščiukai iškeliavo į savo namelius.

Keliaudami po parką „Žuvelių' gr. vaikai susitiko su sakalininku V. Narkumi. Jis papasakojo apie sakalų gyvenimą, mėgstamą  veiklą. Paaiškino vaikams, kaip elgtis kai užpuola koks plėšrus paukštis. Po pokalbio vaikai galėjo susipainti su sakale Lėta iš arčiau ir nusifotografuoti su ja.

Rugsėjo 18 d. „Žuvelių“, „Žiogelių“, „Meškučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupės vaikai prisijungė prie  projekto „Sveikas kaip ridikas“ nacionalinio žygio. Vaikai kartu su pedagogėmis pasimankštinę darželio teritorijoje, keliavo į Plungės parką. Jie pasidžiaugė gražiais rudeniškais vaizdais, tekančiu Babrungu,  rungtyniavo tarpusavyje, apžiūrėjo Oginskio rūmus, M. K. Čiurlioniui skirtą paminklą. Pasistiprinę atsineštais vaisiais, pašoko draugystės šokį, pavargę, bet pilni įspūdžių grįžo į darželį. Įveikėme 2,5 km. už tai visi buvo apdovanoti medaliais ir nacionalinio žygio pažymėjimais.                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lietuvos Vaikų ir Jaunimo centro raštas

 

Visą savaitę buvome sportiškai aktyvūs nuo mažiausių iki didžiausių. Pas mus svečiavosi Plungės FK „Babrungas" treneriai. Jie kartu su vaikais vykdė projektą „Sveiki ir aktyvūs su futbolu". Vaikai išmoko futbolo žaidimo elementų bei sužinojo apie sveiką mitybą

.

                                                                                                       

    PATVIRTINTA

             Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“

    Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu

    Nr.V1-41

 

                        PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS"  REAGAVIMO Į COVID-19 VEIKSMŲ PLANAS

 

 1. Plungės lopšelis – darželis „Nykštukas“ tėvams (globėjams) pateikia paruoštas vaiko sveikatos deklaracijas. Užpildytos deklaracijos laikomos sveikatos kabinete. Deklaracijos formas pildoma vieną kartą, pasikeitus vaiko sveikatos būklei, tėvai (globėjai) informuoja grupės auklėtoją ir vaiko neveda į ugdymo įstaigą.

2. Už vaikų sveikatos būklės patikrinimą atsakingas visuomenės sveikatos specialistas. Tuo atveju, jei visuomenės sveikatos biuro specialistas to padaryti negali, už sveikatos patikrinimą atsakingas direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas       

3. Ugdymo metu vaikui pasireiškus peršalimo simptomams, jis bus nušalinamas nuo ugdymo proceso ir kol atvyks tėvai, bus izoliuojamas sveikatos kabinete, prižiūrint atsakingam asmeniui.  

4. Visi lopšelio – darželio „Nykštukas“ darbuotojai yra supažindinami kaip elgtis, jei vaikui ugdymo metu pasireiškia peršalimo arba simptomai panašūs į COVID-19.

5. Pastebėjus, jog vaikui pasireiškia peršalimo arba į COVID-19 panašūs simptomai, švietimo įstaigos darbuotojas nedelsiant apie tai privalo pranešti įstaigos administracijai (įstaigos darbuotojas negali kelti panikos ir visų vaikų akivaizdoje bandyti konstatuoti fakto, jog ugdytiniui blogai). Įstaigos administracija, gavusi pranešimą, privalo nedelsiant reaguoti ir patikrinti vaiko sveikatos būklę (sveikatos būklę tikrinti atskiroje nuo kitų ugdytinių patalpoje).

6. Jei patikrinus vaiko sveikatos būklę, patvirtinamas faktas, jog vaikas karščiuoja, nedelsiant informuojami vaiko tėvai (globėjai), jog atvyktų pasiimti vaiko iš švietimo įstaigos.  Išleidžiant vaiką  namo, švietimo įstaiga informuoja tėvus, jog rekomenduojama kreiptis į šeimos gydytoją ir laukti tolimesnių nurodymų arba bent dvi dienas neleisti vaiko į mokyklą ir stebėti vaiko sveikatos būklę.

7. Išleidus vaiką į namus, sveikatos kabinetas privalo būti išvėdintas, nudezinfekuojami paviršiai. Dezinfekciją atlieką direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

8. Švietimo įstaigos administracija privalo perspėti įstaigos darbuotojus, kurie kitą dieną dirbs su ta grupe, apie tai, kad ugdytinis turėjo peršalimo arba į COVID-19 panašių simptomų ir, jei ugdytinis ateitų į mokyklą sekančią dieną, atsakingi asmenys turi įvertinti vaiko sveikatos būklę bei priimti sprendimą dėl tolimesnio dalyvavimo ugdymo procese (jei ugdytiniui dar tebesireiškia minėti simptomai, tėvai turi būti nedelsiant informuoti, jog švietimo įstaiga negali užtikrinti vaiko buvimo ugdymo procese).

10. Jei švietimo įstaigos darbuotojui ar kitam bendruomenės nariui būtų nustatyta COVID-19 infekcija, reikia laukti tolimesnių Nacionalinio visuomenės sveikatos centro nurodymų.

 

 

                                                                                                                   

2020-09-01 pradėjome rašyti Naujų Mokslo metų knygą. Direktorė Violeta palinkėjo, kad išliktume ne tik sveiki, energingi, bet ir sąmoningi vieni kitų atžvilgiu.Tradiciškai sugiedojome Tautinę giesmę, pakėlėme plevesuoti Lietuvos trispalvę, dainavome, atlikome mankštą, „plovėmės rankas" ir šokome linksmai su draugais.

 

PATVIRTINTA

Plungės lopšelio-darželio  „Nykštukas“

                                                                          direktoriaus 2020 m.  rugpjūčio  26 d.

                                                                      įsakymu Nr. V1-36

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO PLUNGĖS LOPŠELYJE–DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“  EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU TVARKOS APRAŠAS

        I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  ugdymo organizavimo Plungės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“  ekstremaliosios situacijos metu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Plungės lopšelio-darželio (toliau – Įstaigos) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  ugdytinių (toliau – vaikų) priėmimą į įstaigą, ugdymo, maitinimo  paslaugų     organizavimą  ekstremaliosios situacijos metu.

2. Aprašu vadovaujasi Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracija (toliau – Administracija) ir tėvai (globėjai, įtėviai) (toliau – tėvai).

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų apibrėžtas sąvokas.

 

II.  VAIKŲ PRIĖMIMAS  IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

4. Į įstaigą  ekstrermaliosios situacijos metu priimami  visi įstaigai priskirti vaikai.

5. Kiekvienoje grupėje leidžiamas ugdyti vaikų skaičius atsižvelgiant į jų amžių nurodytas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (HN 75:2016) 5 punkte.

6.   Tėvai pirmą kartą  ar po vasaros atostogų nelankymo atvesdami vaiką į darželį pasirašo deklaraciją (1 priedas),  

7.  Už vaikų maitinimą mokėti remiantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. Nr. T1-94 „Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo“ sprendimu.

8. Įstaiga užtikrina,  kad:

8.1. ugdymo paslaugos būtų organizuojamos kiek įmanoma  maksimaliai  lauke, laikantis grupių izoliacijos principo: vaikai lankytų nuolatos tą pačią grupę, grupės veikla būtų vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke;

8.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai tą pačią dieną dirbtų tik vienoje grupėje;

8.3. su vaikais neturėtų kontakto darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su vaikais (pvz., kiemsargis, elektrikas, santechnikas ir pan.);

8.4. riboti skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei to padaryti neįmanoma, riboti kontakto laiką išlaikant saugų atstumą (trumpiau nei 15 min. didesniu kaip 2 m. atstumu);

8.5. vaikai būtų maitinami grupės patalpose. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys vaikai, negali būti organizuojamas;

8.6.  nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms. Įstaigoje esančios bendros patalpos (muzikos salė, logopedo kab. ar pan.) po kiekvienos grupės panaudojimo jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos;

8.7. jei organizuojamos kontaktinės švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, jos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios grupės vaikais. Konsultacijų metu turi būti vengiama fizinio kontakto. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir  nuvalomi dažnai liečiami paviršiai;

8.8. prie įėjimo į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, būtų pateikta informacija:

8.8.1. kad asmenys, atlydintys vaikus adaptaciniam laikotarpiui privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

8.8.2. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

8.9.  šalia įėjimų į patalpas, kuriose vykdomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas, būtų sudarytos galimybės rankų dezinfekcijai (gerai matomoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės);

8.10. darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, jei lauke neišlaikomas 1 m. atstumas, viduje 2 m.

8.11. informuoti darbuotojus, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), į darbą nevyktų;

8.12.  už savo sveikatos būklę atsakingas kiekvienas darbuotojas.    

          8.13. darbuotojus, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems rekomenduoti konsultuoti Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;

8.14. jeigu įstaigos Administracija iš paties darbuotojo gavo informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

8.15. drausti dirbti darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

  8.16. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo);

 8.17. užtikrinti, kad ugdymo paslaugų teikimo patalpos būtų išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, o aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje būtų atliekama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf);

             8.18. darbuotojams vengti ilgesnio nei 15 min. kontakto. Susirinkimo metu neišlaikant 2 m. atstumo dėvėti kaukes.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

        9. Į įstaigą vaikai ir darbuotojai patenka pagal parengtą judėjimo žemėlapį (pridedama)

10. Už Aprašo įgyvendinimą atsako ir Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Įstaigos direktorius.   

.

Keičiantis    Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymams  šios taisyklės gali keistis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo organizavimo

Plungės lopšelyje–darželyje „Nykštukas“  ekstremaliosios

situacijos metu tvarkos aprašo 

                                                                                        priedas Nr.1

 

VAIKO,  EKSTREMALIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU LANKANČIO

PLUNGĖS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „NYKŠTUKAS“,

DEKLARACIJA

_______________

(data)

Plungė

Aš, _____________________________, patvirtinu, kad

Vaiko vardas, pavardė _________________________________________

Vaiko vardas, pavardė_________________________________________

  • per pastarąsias 14 dienų neteko bendrauti su Covid 19 paveiktų   užsienio šalių, grįžusiais ar galimai užsikrėtusiais Covid-19 infekcija asmenimis;
  • aš ir mano šeimos nariai nėra grįžę iš Covid 19 paveiktų užsienio šalių per pastarąsias 14 dienų;
  • Vaikas yra sveikas: nekarščiuoja, nesloguoja, nekosti, neturi kitų viruso požymių.

Įsipareigoju į ikimokyklinio ugdymo įstaigą  vaiką vesti tik sveiką:  nekarščiuojantį nekosčiojantį, nesloguojantį, neturintį kitų viruso požymių.

Pasižadu, jog, išaiškėjus faktui, kad teko bendrauti su galimai užsikrėtusiais ar iš užsienio grįžusiais asmenimis, tuoj pat informuosiu Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“  grupės pedagogą ir nutrauksiu vaiko (-ų)  lankymąsi institucijoje (t. y. ikimokyklinio ugdymo įstaigoje).

Suprantu, jog, išaiškėjus faktui, kad pateikiau klaidingus duomenis ir faktus, gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė už karantino sąlygų pažeidimą.

Užtikrinu tėvų, globėjų pasiekiamumą bet kuriuo vaiko buvimo įstaigoje metu. Patikslintas kontaktinis teflono numeris (-iai) ___________________________________________.

 

 

_____________                                    ____________________________________

     ( parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

2 priedas

 

VAIKŲ,  KARANTINO LAIKOTARPIU LANKANČIŲ

PLUNGĖS  LOPŠELĮ-DARŽELĮ „NYKŠTUKAS“,

DEKLARACIJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pasirašymo data

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per pageltusią žolę atbėgo rugsėjis.
Greit pakvips gelsvais lapais ir sidabro lietum…
Eina derliaus surinkti net ir tas, kas nesėjo,
Ir lydės mamos ir tėčiai į mokyklą vaikus.

Skamba mažas varpelis vaikelio delne:
Su Rugsėjo pirmąja, su Vaikystės švente!

Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis, atsižvelgiant į COVID-19 ligos epidemiologinę situaciją šiemet renginiai vyks kitaip…

Plungės lopšelyje – darželyje „Nykštukas“ Rugsėjo 1-osios šventinį rytmetį pasitikime 9 val. 30 min. lauko aikštelėse arba grupėse (esant blogoms oro sąlygoms, tėvai grupėse dalyvauti negalės).

Šventės dalyviai – nepamirškite laikytis 1m. atstumo atviroje erdvėje ir 2 metrų atstumo uždarose patalpose. Mokytojai, mokytojų padėjėjos bei kiti darbuotojai, vaikų tėvai – dėvėkime nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Šventėje negali dalyvauti karščiuojantys asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamų ligų požymių, taip pat tie, kuriems tuo metu privaloma izoliacija.

 Į naujus mokslo metus ženkime kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis. Linkime, kad smalsumas, žinių troškimas ir jaunatviška energija sėkmingai įveiktų visus iššūkius!

                                                                  

Kaip ir paukščiams, aš jums palinkėsiu
Šiandien tako šviesaus per erdves.
Te šie žodžiai į gėrį ir šviesą
Kuo tiesiausiai visus jus nuves.
Ir lai pasakų mėlynos pilys,
Jūsų vaikiškas juokas skambus
Tartum kraitis į ilgą kelionę
Jus lydės ir jums kelrodžiu bus.

Didžiuojuosi visais Mokyklos ugdytiniais, kurie pasirengę drąsiai sėsti į mokyklinį suolą ir užkariauti Mokslo ir žinių pasaulį! Linkiu jiems sėkmės ir dėkoju jų Tėveliams už bendrą rūpestį ir pagalbą vaikams!

MIELI TĖVELIAI! Jūs esate pati nuostabiausia bendruomenė, kokia tik gali būti! Ačiū Jums!
Vaikams nereikia, kad visą savo laiką skirtume tik jiems, pamindami savo norus ir interesus. Vaikams reikia tėvų, kurie būtų laimingi dirbdami ar ilsėdamiesi, kurdami ar keliaudami, vaikams reikia jaustis mylimiems ir svarbiems, išgirstiems ir suprastiems. Tam nereikia daug laiko. Tam reikia didelės meilės ir didelio noro būti su savo vaiku kūnu ir siela!
Apkabinkime savo vaikus kiekvieną dieną. Nenustokime tai daryti, kai jie bus paaugliai… Nesustokime, kai jie baigs mokyklą, nenustokime, kai jie baigs universitetą… paskui vaikai apsikabins Jus!
Sėkmingo skrydžio Jums linki
Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas”
Direktorė Violeta Einikienė