Menu Close

Darbo užmokestis

      PAREIGYBĖS PAVADINIMAS

                       ETATAS

KOEFICIENTAS

 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

1

 8,05

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

1

8,05

  Mokytojo padėjėjas

1

4,5

  Virėjas

1

4,5

Pagal 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 480„DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINĖMS APRAŠO PATVIRTINIMO”, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimo.

Skip to content