Plungės lopšelio- darželio „Nykštukas" prašymų formos bei mokėjimo rekvizitai:

Mokėjimo už darželį rekvizitai

Prašymas – vaikų atostogoms (1)

Prašymo forma – vaikų maitinimui

Prašymas nelankyti kūno kultūros užsiėmimų

Prašymas dėl nelankytų dienų dėl ligos

Prašymas dėl nelankytų dienų dėl asmeninių priežasčių

Prašymas dėl išbraukimo iš l.-d. sąrašų