Plungės lopšelio-darželio Antikorupcinės komisijos pirmininkės R. Janukaitienės

tel. +37065682905,
el. paštas rimajanukaitiene@gmail.com

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019 – 2021 PROGRAMOS IR JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė

 

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą forma