Menu Close

Paslaugos

PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS "NYKŠTUKAS" TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

 

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Paslaugos aprašymas – ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Institucinis ikimokyklinis ugdymas yra neprivalomas, teikiamas tėvams pageidaujant. Atskirais atvejais (socialinės rizikos šeimų vaikams ar kt.) jis gali būti privalomas. Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi pagal unikalią įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą "Augink, mylėk, tausok“.

peržiūrėti čia

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Paslaugos aprašymas – trunka vienerius metus. Teikiamas šešiamečiams (išimtinais atvejais – 5 metų) vaikams, skirtas geriau pasiruošti mokyklai. Nemokamas, visuotinis, bet nėra privalomas, tėvams palikta teisė apsispręsti, ar ugdyti šešiametį pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar ne. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal "Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą" bei pagal tarptautinę socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programą "Zipio draugai".

 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE TAIP PAT:

* vaikams turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedinė pagalba.

Logopedė:

• išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų pobūdį;

• įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones;

• moko vaikus taisyklingai tarti, girdėti ir skirti garsus;

• taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir pan.

 

* veikia vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

* vyksta  šokių užsiėmimai 4-6 metų vaikams. Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 12.30 val. Už šokių užsiėmimus mokama papildomai.

 

 

 .

Skip to content