Menu Close

Mokestis

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-259 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO 2023 m. gruodžio 21 d. Nr. T1-332

T1-332 Dėl mokesčio už darželius pakeitimo spr-351

 PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-259 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIO SPRENDIMO PAKEITIMO 2023 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-293

T1-293- dėl mokesčio už darželį

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ,ĮGYVENDINANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ DARBO VASAROS METU 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-91

T1-91 Dėl darželių darbo vasaros metu.docx

 

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 SPRENDIMO NR. T1-259 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90

 T1-90 Dėl maitinimo darželiuose mokesčio pakeitimo.docx T1-92 

T1-92 Dėl šviet įst. paslaugų kainų patvirtinimo.docx

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAILKYMĄ PLUNGĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS 2021 M. SPALIO 28 D. T1-259

T1-259, 2021-10-28

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKO MAITINIMO KAINOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINĮ IR (AR) PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMAS 2021 M. SAUSIO 28 D. NR.T1-8

T1-8 Dėl vaiko mait. kainos ikimok. ir priešm. ugdymo įstaigose nust.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. spalio 31d. Nr.T1-248

T1-248 Dėl mokesčio už vaikų išl. šviet. įstg. tvarkos aprašas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsiųsti Word formatu

INFORMACIJA NORINTIEMS UŽSIMOKĖTI INTERNETU

Plungės lopšelis- darželis “Nykštukas”

Sąskaitos numeris LT664010043000175438

Mokėjimo paskirtis (vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas)

Skip to content