PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAILKYMĄ PLUNGĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS 2021 M. SPALIO 28 D. T1-259

T1-259, 2021-10-28

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKO MAITINIMO KAINOS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINĮ IR (AR) PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ VYKDANČIOSE ĮSTAIGOSE NUSTATYMAS 2021 M. SAUSIO 28 D. NR.T1-8

T1-8 Dėl vaiko mait. kainos ikimok. ir priešm. ugdymo įstaigose nust.

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. spalio 31d. Nr.T1-248

T1-248 Dėl mokesčio už vaikų išl. šviet. įstg. tvarkos aprašas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

parsiųsti Word formatu

INFORMACIJA NORINTIEMS UŽSIMOKĖTI INTERNETU

Plungės lopšelis- darželis "Nykštukas"

Sąskaitos numeris LT664010043000175438

Mokėjimo paskirtis (vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas)