Menu Close

Darbo grupės, komisijos, komitetai

METODINĖ TARYBA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė; 

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilija Viršilienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Uogienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

 logopedė metodininkė, specialusis pedagogas metodininkas Rasa Bogužienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė;

ikimokyklinio ugdymo  mokytoja  Aistė Blonskytė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė Monika Domarkienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Eglė Tilvikienė;

          vyr. meninio ugdymo mokytoja Vilma Jokubauskaitė ;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Selenienė ;

          ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Eglė Uginčiūtė- Palšienė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė.

Sekretorė –  Aurelija Strakšienė.

Nariai:

vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

ikimokyklinio vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

priešmokykliniovyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Erika Siminavičienė.

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai:

 vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Kaušienė;

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Dangirutė Vaškienė.

ANTIKORUPCINĖ DARBO GRUPĖ

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Uogienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

mokytojo padėjėja Dalia Gusčienė.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aušra Vengalienė;

vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė.

JUDĖJIMO SKATINIMO MOKYKLOJE ORGANIZUOJANTI DARBO GRUPĖ

Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Erika Simanavičienė;

direktorė Violeta Einikienė;

           mitybos organizatorė Janina Rusienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

priešmokyklinio ugdymo  vyr.mokytoja Rima Janukaitienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilija Viršilienė;

          ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Renata Trakšelienė ;

Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas”  tėvų atstovėVida Adomeckienė.

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo   mokytoja metodininkė Monika Domarkienė

Nariai:

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja Simona Budginė;

ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Renata Trakšelienė;

         ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Aušrelė Jonauskienė;

   direktorė Violeta  Einikienė;

   mitybos organizatorė Janina Rusienė.

MOKYKLOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai :

ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Simona Budginė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

mitybos organizatorė Janina Rusienė.

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ JUDĖJIMO IR INVENTORIZAVIMO KOMISIJA

Pirmininkė – mokytoja metodininkė Monika Domarkienė;

Mokytojo padėjėja Renata Trakšelienė;

Virėja Lina Urniežienė.

Skip to content