METODINĖ TARYBA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė; 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilija Viršilienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Uogienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

vyr. logopedė Rita Vaškienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Eglė Uginčiūtė-Palšienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Eglė Tilvikienė;

vyr. meninio ugdymo mokytoja Algimanta Motužienė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė.

Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Eglė Uginčiūtė-Palšienė. 

Nariai:

vyr. logopedė Rita Vaškienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Erika Siminavičienė.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai:

 vyr. logopedė Rita Vaškienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Monika Domarkienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Kaušienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dangirutė Vaškienė.

 

ANTIKORUPCINĖ DARBO GRUPĖ

Ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Uogienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

mokytojo padėjėja Dalia Gusčienė.

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aušra Vengalienė;

vyr. logopedė Rita Vaškienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė.

 

SVEIKATOS STIPRINIMĄ MOKYKLOJE ORGANIZUOJANTI DARBO GRUPĖ

Direktorė Violeta Einikienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilija Viršilienė;

Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja;

Tėvų atstovė: Aurelija Birškienė.

 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Pirmininkė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Tusrskienė.

Nariai:

vyr. logopedė Rita Vaškienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė.

 

MOKYKLOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai :  

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Uginčiūtė-Palšienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

mokytojo padėjėja Daiva Gelumbickienė;

pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas Jonas Uoga.

 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ JUDĖJIMO IR INVENTORIZAVIMO KOMISIJA

Pirmininkė – vyr. logopedė Rita Vaškienė;

Mokytojo padėjėja Renata Trakšelienė;

Virėja Lina Urniežienė.