Menu Close

Darbo grupės, komisijos, komitetai

METODINĖ TARYBA

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė; 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilija Viršilienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Uogienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Eglė Uginčiūtė-Palšienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Eglė Tilvikienė;

vyr. meninio ugdymo mokytoja Algimanta Motužienė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė.

Sekretorė –  Aurelija Strakšienė. 

Nariai:

vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

priešmokyklinio vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

priešmokykliniovyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja Erika Siminavičienė.

 

MOKYTOJŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai:

 vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Vilma Kaušienė

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Dangirutė Vaškienė.

 

ANTIKORUPCINĖ DARBO GRUPĖ

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Uogienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

mokytojo padėjėja Dalia Gusčienė.

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Aušra Vengalienė;

vyr. logopedėRasa Bogužienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė.

 

SVEIKATOS STIPRINIMĄ MOKYKLOJE ORGANIZUOJANTI DARBO GRUPĖ

Direktorė Violeta Einikienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Vilija Viršilienė;

Plungės visuomenės sveikatos biuro darbuotoja;

Tėvų atstovė: Aurelija Birškienė.

 

GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

Pirmininkė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Tusrskienė.

Nariai:

vyr. logopedė rasa Bogužienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė.

 

MOKYKLOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ KŪRIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai :  

ikimokyklinio ugdymo  vyr.mokytoja Eglė Uginčiūtė-Palšienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

mokytojo padėjėja Daiva Gelumbickienė;

pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas Jonas Uoga.

 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ JUDĖJIMO IR INVENTORIZAVIMO KOMISIJA

Pirmininkė – vyr. logopedė Rasa Bogužienė;

Mokytojo padėjėja Renata Trakšelienė;

Virėja Lina Urniežienė.

Skip to content