PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2021 M.

                                                                                                                                                                           Direktorės Violetos Einikienės veiklos ataskaita už 2021 m.

PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2021 M.  VEIKLA

                                                                                                                                                            PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2021 M. VEIKLA

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS" STRATEGINIS PLANAS IR FINANSAI  2021-2023 M.M..

                                                                                                2021 M. Programos aprašymas

                                                                                                            Strateginio veiklos planas 2021-2023 m.

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2020 M.

                                                                                                              .Direktorės Violetos Einikienės veiklos ataskaita už 2020 m.

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYKLOJE PLANAS 2020-2025 M.            

                                                             PLANAS 2020–2025 m.     

 PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2020–2025 M. AKTYVIOS MOKYKLOS PROGRAMA „AKTYVUS MOKYTOJAS – AKTYVUS VAIKAS“                                                                                                                                                                                 2020-2025 m. Aktyvios mokyklos Programa „Aktyvus mokytojas- aktyvus vaikas

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO„NYKŠTUKAS" ­2020 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

                                                                                                                                                          2020 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2019 M. 

                                                                                                                                                                                                                                                           Direktoriaus veikos ataskaita už 2019 m.

 

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS" VEIKLOS PLANAI 2019 M.

2019 m.balandžio mėn. veikos planas

2019 m. kovo veiklos planas

2019 m. vasario mėn. veiklos planas

2019 m. sausio mėn. veiklos planas

2019 m. veiklos aprašymas

 

 

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" STRATEGINIS PLANAS IR FINANSAI 2019-2021 M.                                                         

 parsisiųsti Word formatu

parsisiųsti MS Excel formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „NYKŠTUKAS" 2018 M. VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" 2018 M. VEIKLOS GAIRĖS                                                                       

                                       parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2018 M.                                         

                                                                                                                                                             parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2017 M. 

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO
TVARKOS APRAŠAS                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          parsisiųsti Word formatu                    

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" VEIKLOS PROGRAMA 2017 M.                                   

                     parsisiųsti MS Excel formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA 2017-2021 M.    parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" VEIKLOS PLANAS 2017 M.                                               parsisiųsti Word formatu

 

PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO "NYKŠTUKAS" VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO INDIVIDUALUS VEIKLOS PLANAS 2015

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO "NYKŠTUKAS" VEIKLOS PROGRAMOS PLANAS 2015

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO "NYKŠTUKAS" VEIKLOS PROGRAMA 2015

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO- DAR\ELIO "NYKŠTUKAS" STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2015-2017

parsisiųsti Word formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" VEIKLOS PROGRAMA 2014

parsisiųsti PDF formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" UGDYMO KOKYBĖS PROGRAMA 2014

parsisiųsti PDF formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" STRATEGINIO PLANO SUVESTINĖ

parsisiųsti MS Excel formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014-2016 M.

parsisiųsti PDF formatu

 PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO "NYKŠTUKAS"  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

parsisiųsti PDF formatu

PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO "NYKŠTUKAS" TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO APRAŠAS                                                                                   parsisiųsti Word forma