Menu Close

Darbuotojai

 

                     

Pareigybių pavadinimai Darbuotojų skaičius

 

Direktorius 1
Pavaduotojas ugdymui , skyriaus vedėjas    1
Pavaduotojas ūkio reikalams, ūkvedys        1
Logopedas    metodininkas ,

specialusis pedagogas  metodininkas         

1
Vyr. meninio ugdymo mokytojas 1
Šokių mokytojas metodininkas                     1
 Meninio ugdymo mokytojas metodininkas 1
Mokytojas 1
Vyr. mokytojas                                              8
Mokytojas metodininkas 4
Mokytojo padėjėjas ugdymui                       4
Mokytojo padėjėjas                                      9
Sekretorius, duomenų bazių koordinavimo

valdymo ir organizavimo specialistas        

1
Raštvedys, sandėlininkas, pagalbinis     

darbininkas                                                 

2
Skalbėjas, mitybos organizatorius              1
Valytojas   1
Virėjas     3
Virtuvės pagalbinis darbininkas                 1
Kiemsargis  1
Santechnikas 1
Pastatų priežiūros ir einamo remonto darbininkas 1
Vairuotojas 1

 


 

 

 

 

 

 

 

Skip to content