Menu Close

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas informuoja ir pateikia šias išvadas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamentas informuoja ir pateikia šias išvadas:

  1. Atliktas maisto paruošimo skyriaus planinis patikrinimas. Darželyje maitinasi 90-230 vaikų.
  2. Dalyvauja ES finansuojamose programose: vaikai papildomai gauna pieno produktų ir vaisių.
  3.  Netiekiamos daržovės iš ūkininkų.
  4. Sudarytos sąlygos vaikams atsigerti kambario temperatūros vandens.

5. Patikrinimo metu vadovaujantis VMVT direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B1-488 „Dėl viešojomaitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais buvo atliktas ugdymo įstaigos viešojo maitinimo veiklą vykdančios atitikties higienos reikalavimams vertinimas . Jūsų įmonė įvertinta 100 taškais, o tai atitinka 5 balus – puiki higienos būklė. Ši informacija ir patikrinimo data bus paskelbti VMVT interneto svetainėje, adresu http://www.vet.lt/vertinimas/, ne anksčiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo patikrinimo.

Tikrinimo metu maisto saugos, higienos, kokybės, ženklinimo ir GHPT audito kontrolės pažeidimų nenustatyta. Subjekte įdiegta GHPT viešojo maitinimo įmonėms savikontrolės sistema, vykdoma naujausia 2018 m. redakcija, įsakymas Nr. V1-64, 2021-10-01.

Dirbame SKAIDRIAI! Informaciją apie pareigūno pažeidimus ir neteisėtus veiksmus galite pranešti pasitikėjimo telefonu 1879 (visa parą), el. paštu pasitikėjimolinija@vmvt.lt. Norint pasikonsultuoti dėl į patikrinimo aktą įtraukų reikalavimų ar pateikti pasiūlymus, pastebėjimus, kreipkitės trumpuoju telefonu 1879 ar el. paštu klausimai@vmvt.lt. Daugiau informacijos, susijusios su VMVT vykdoma ūkio subjektų veiklos priežiūra, ieškokite interneto svetainėje www.vmvt.lt.

Skip to content