Menu Close

Mokyklos savivalda

MOKYKLOS TARYBA

Darbuotojų atstovai:

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

vyr. logopedė Rita Vaškienė.

 Tėvų atstovai:

Simona Gudavičiutė;

Milda Padgurskienė;

Benas Padvaiskas.

Bendruomenės atstovai:

Eglė Uginčiūtė-Palšienė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – direktorė Violeta Einikienė.

Nariai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė; 

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;  

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Vilija Viršilienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Vida Uogienė;

priešmokyklinioi ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

vyr. logopedė  Rita Vaškienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja Eglė Uginčiūtė-Palšienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Eglė Tilvikienė;

vyr. meninio ugdymo mokytoja Algimanta Motužienė.

 

DARBUOTOJŲ ATSTOVAS

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė.

Skip to content