Menu Close

Mokyklos savivalda

MOKYKLOS TARYBA

Darbuotojų atstovai:

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

 Tėvų atstovai:

Simona Gudavičiutė;

Milda Padgurskienė;

Benas Padvaiskas.

Bendruomenės atstovai:

Eglė Uginčiūtė-Palšienė.

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – vyr. logopedė Rasa Bogužienė

Nariai:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Aušra Vengalienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Reda Bieliauskienė;

priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Rima Janukaitienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Vilija Viršilienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Vida Uogienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Vilma Kaušienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Jūratė Arlauskienė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Eglė Uginčiūtė-Palšienė;

ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Monika Domarkienė;

ikmokyklinio  ugdymo mokytoja Eglė Tilvikienė;

          ikmokyklinio  ugdymo mokytoja Aistė Blonskytė;

vyr. meninio ugdymo mokytoja Vilma Jokubauskaitė.

DARBUOTOJŲ ATSTOVAS

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja-metodininkė Sigita Turskienė.

Skip to content