Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE 2022–2023 MOKSLO METAIS GRAFIKŲ PATVIRTINIMO

2022 m. sausio 26 d. Nr. DE-81

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T1-283 Dėl cenralizuoto vaikų priėmimo į Plungės švietimo įstaigas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS

parsisiųsti Word formatu

Skip to content