Menu Close

Archyvas 2013

Kamštelių vajus 2013

Antrus metus vykstančiame dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ kar­tu su Eko­daik­tai.lt ir AB „Plas­ta“ ini­ci­juo­tame socialiniame pro­jek­te „Kamš­te­lių va­jus 2013”  šiemet dalyvavo ir lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė. Pa­grin­di­nė…

Skip to content