Menu Close

„Lietuvos mažųjų žaidynių festivalis” darželyje

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA) jau septintąjį kartą pakvietė į didžiausią darželinukams skirtą projektą „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (LTMŽ).

Vasario mėn.  mokytojos Eglė T. ir Aušra V. vyko į seminarą, kuriame kėlė kompetenciją vaikų fizinio ugdymo srityje. Seminaras buvo skirtas pedagogus supažindinti su fizinio aktyvumo renginių organizavimo metodika, ugdytojai gilino teorines žinias bei patys išbandė sportinius užsiėmimus, kuriuos vėliau pristatys ugdytiniams.

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

  • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   
  • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
  • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
  • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
  • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Pirmiausia visas sportines veiklas išbandė „Gintarėlių“ ir „Žiogelių“ grupės vaikai, o balandžio 28 d. prisijungė visa „Nykštuko” bendruomenė.

Skip to content