Kalendorius
2021 m. birželio mėn.
P A T K P Š S
« Geg    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Gamtosauginė mokykla
Gamtosauginė mokykla
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Rodyti rezultatus

Kraunasi ... Kraunasi ...

PATVIRTINTA

Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“

direktoriaus 2020 m. kovo 24 d.

įsakymu Nr. V1-16

 

  NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO  TAISYKLĖS  PLUNGĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“

I.SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.  Taisyklės dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau –  taisyklės) yra skirtos Plungės lopšelio- darželio „Nykštukas“ (toliau mokyklos) mokytojams, ugdytiniams ir jų tėvams, padėti pasirengti ir pateiti aiškią informaciją apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, bei jų tėvams iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.
  2. Esant koronaviruso grėsmei, laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos, nors tai ir neįteisinta mokyklos nuostatuose.
  3. Taisyklės skelbiamos mokyklos tinklalapyje 2020 m. kovo 25 d..
  4. Mokytojų pasirengimą organizuoti nuotolinį ugdymo procesą koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams.                                                                               

II. SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

     5. Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, mokykla privalo:

5.1. įsivertinti mokyklos pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu iš namų: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį. Mokykla turi pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku.

5.2.  Mokytojai, neturintys namuose kompiuterio, ar negalintys naudotis išmaniuoju telefonu, pagal galimybes, laikinai aprūpinami mokyklos kompiuteriais. 

5.3. Paskirti skaitmeninių technologijų administratorių (IKT koordinatorių), kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais.

5.4. Paskelbti mokyklos interneto svetainėje  kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir  mokinių tėvai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos.

   5.5. Pasitarimai su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistu bus rengiami per messenger vaizdo ir garso programą bei zoom vaizdo konferencijas. 

     6. Susitarti iki 2020 m. kovo 27 d. mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistui  su tėvais:

6.1. dėl nuotolinės ugdymo aplinkos: kokia aplinka bus naudojama komunikuojant su jų vaikais, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga.

     6.2. Dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys,   kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan..

6.3. Dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo.

   6.4. Dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz, internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.).

III.SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

 7. Mokytojai ir mokiniai  nuo 2020 m. kovo 30 d. jungiasi prie nuotolinio mokymosi aplinkų iš namų, pagal mokytojų ir tėvų suderintą laiką.

 8.  Užduotys pateikiamos skaitmeninėse aplinkose.

     9. Mokytojams yra sukurta uždara   „Facebook“ grupė, kurioje visi  pedagogai  kviečiami dalintis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorių.

    10. Ugdymas vykdomas nuo pirmadienio iki penktadienio.

    11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupių mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistas dažniausiai naudoja grupių „facebook aplinką, Messenger vaizdo programą  per kurias pateikiamos užduotys ir gaunamas grįžtamasis ryšys.

     12. Temos ir užduotys vaikams pateikiamos savaitei, pagal laiko pakoreguotus planus.

Esant reikalui, atsižvelgiant į refleksiją, gali būti partęsiamos savaitei ar ilgesniam laikui.

13. Mokytojas suderinęs su tėvais gali dirbti sinhroniniu būdu pvz:  programoje „classdojo“ir. kt

14. Refleksija organizuojama pagal mokytojo susitarimą su vaiku ir tėvu (globėju, rūpintoju).

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

      15. Už  mokinių nuotolinio ugdymo organizavimą atsako mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

      16. Už skaitmeninio ugdymo turinio pateikimą ir refleksijos organizavimą  atsako kiekvienas pedagogas.

    17. Mokytojai  nuolat kelia  nuotolinio ugdymo organizavimo kompetenciją nuotoliniu būdu. Mokosi iš kolegų, dalijasi ugdymo turiniu.