Menu Close

Respublikinė konferencija „Emocinis vaikų intelekto ugdymas”

2024 m. gegužės 10 d. Plungės lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyko Respublikinė ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinė konferencija „Emocinis vaikų intelekto ugdymas“. Konferencijoje dalyvavo Plungės l./d. „Pasakos“, „Rūtelės“, „Nykštuko“ pedagogės, Šiaulių miesto ikimokyklinių įstaigų socialinių pedagogų metodinio būrelio atstovės, Rietavo l./d. komanda. Mokytojos, logopedės, socialinės pedagogės dalijosi gerąja patirtimi, kylančiais ateities iššūkiais ugdant ne tik vaikų, bet ir visos bendruomenės emocinį intelektą. Diskusijų, refleksijos metu išgryninta nuomonė – darnaus vystymosi strategijos tikslai iki 2030 m. gali būti sėkmingiau įgyvendinami ugdant visos bendruomenės emocinį raštingumą ir tai perduodant jaunajai kartai.

Skip to content