Menu Close

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto rezultatai

Baigtas įgyvendinti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas. Projekto finansavimui iš savivaldybės aplinkos rėmimo specialiosios  programos skirta 418 Eur. Projekto metu iš rėmėjų pritraukta 1050 Eur. Atsivežta derlingos žemės, nes teritorijos gruntas – smėlis. Įrengtos keturios naujos, žalios edukacines erdvės: Nykštukų papartynas“ „Natūrali lauko gėlių pieva“ , Javų laukas“, pasėti pavasariniai kviečiai, miežiai, avižos. Rudenį  jų vietą užėmė žieminiai rugiai. Įrengtas „Drugelių sodas“ –  pasodintos Budlėjos, šalia kurių įrengtas vabalų viešbutis. Teritorijoje pasodinta 300  vnt. smaragdinių tujų.

Projekto dėka Mokyklos teritorija tapo žalesnė. Išvykų į Bityną, Šateikių Pliaterių parką, naujų edukacinių gamtamokslinių erdvių atsiradimas leido Mokyklos bendruomenei ugdytis veikiant,  taikant STEAM gamtamokslinį ugdymo metodą:   pajusti metų ratą: matant, jaučiant gamtą per įvairius pojūčius, bandant, eksperimentuojant. Vaikai savo įgytą patirtą   patirtį   perteikė kūrybinėje veikloje. Įgyvendinant projektą išryškėjo Mokyklos bendruomeniškumas. Ačiū Mokyklos tarybai už  bendradarbiavimą, supratimą ir nuoširdžią pagalbą.

Skip to content