Menu Close

Žemaitėšks žuodis, dainas, šuoke, žaidėma mūsa darželie

Mūsų darželio vyr. mokytoja Vida Uogienė  su „Pelėdžiukų“ gr. ugdytiniais pakvietė Plungės r. Liepijų mokyklos Šateikių skyriaus vaikų folklorinį ansamblį „Blendžiavoka“, kuriems vadovauja mokytoja Saulena Šimkienė ir priešmokyklinukus iš „Smalsiukų“ grupės. Susitikimo tema – „Atverkime liaudies žaidimų, dainelių, ir ratelių skrynią“. Sugūžėjo salėn visi darželio ugdytiniai. Tai smagiai pasišokome, padainavome, gaudėme „Blendžiavos žuvis“, žaidėme ratelius visi: ir patys mažiausieji ir vyresni vaikai. Pabaigoje susitikimo vieni kitiems dėkavojome ir dovanas dovanojome.

Skip to content